Välkommen till Fjälltur och Retur 2017


1 juli - 2 juli
Två dagars motionslopp på cykel mellan Mora och Idre Fjäll


Sveriges högsta Motionslopp

Välkommen - Vi har öpnnat hemsidan för anmälningar